Khớp quay khí nén 2 cổng HD-08 DN10

    Liên hệ

    Loại 2 cổng (1 vào 1 ra)
    Khớp nối DN08 ~13mm ~  1/4 inch
    Ren thuận hoặc Ren nghịch