Ống hơi TU0805BU-100 SMC

    Liên hệ

    – Kích thước (mm): 8×5. OD 8 mm, ID 5mm.