Xilanh CXSM25-75

Liên hệ

Xylanh dẫn hướng 2 ti
Bore size 25  ,hành trình đẩy 75mm
Sẵn hàng các size và hành trình khác nhau,quí khách có thể liên hệ thêm :

Xy lanh CXSM10-10
Xy lanh CXSM10-100
Xy lanh CXSM10-125
Xy lanh CXSM10-15
Xy lanh CXSM10-150
Xy lanh CXSM10-20
Xy lanh CXSM10-25
Xy lanh CXSM10-30
Xy lanh CXSM10-35
Xy lanh CXSM10-40
Xy lanh CXSM10-50
Xy lanh CXSM10-60
Xy lanh CXSM10-75
Xy lanh CXSM15-10
Xy lanh CXSM15-100
Xy lanh CXSM15-125
Xy lanh CXSM15-15
Xy lanh CXSM15-150
Xy lanh CXSM15-20
Xy lanh CXSM15-25
Xy lanh CXSM15-30
Xy lanh CXSM15-35
Xy lanh CXSM15-40
Xy lanh CXSM15-50
Xy lanh CXSM15-60
Xy lanh CXSM15-70
Xy lanh CXSM15-75
Xy lanh CXSM20-10
Xy lanh CXSM20-100
Xy lanh CXSM20-125
Xy lanh CXSM20-15
Xy lanh CXSM20-150
Xy lanh CXSM20-20
Xy lanh CXSM20-25
Xy lanh CXSM20-30
Xy lanh CXSM20-35
Xy lanh CXSM20-40
Xy lanh CXSM20-50
Xy lanh CXSM20-75
Xy lanh CXSM25-100
Xy lanh CXSM25-125
Xy lanh CXSM25-15
Xy lanh CXSM25-150
Xy lanh CXSM25-20
Xy lanh CXSM25-25
Xy lanh CXSM25-30
Xy lanh CXSM25-40
Xy lanh CXSM25-50
Xy lanh CXSM25-75
Xy lanh CXSM32-100
Xy lanh CXSM32-150
Xy lanh CXSM32-20
Xy lanh CXSM32-30
Xy lanh CXSM32-40
Xy lanh CXSM32-50
Xy lanh CXSM32-75
Xy lanh CXSM6-10
Xy lanh CXSM6-20
Xy lanh CXSM6-30
Xy lanh CXSM6-50