Van rũ bụi ASCO SCG353A047

Liên hệ

Van rũ bụi A047 Ren 1-1/2 inch
Điện áp có sẵn 24VDC  -220VDC