Đồng hồ 3 kim chân đứng dải áp 0-25Mpa mặt 100mm

Liên hệ

Đồng hồ tiếp điểm điện 3 kim
Mặt 4 inch  ~ 100mm
Chân đứng ren 21mm
Dải áp đo 25 Mpa ~ 250 kg/cm2