Đồng hồ t 3 kim chân đứng dải đo 0-10 Mpa mặt 100 không dầu

Liên hệ

Dải áp đo Từ 0 đến 10 Mpa
Chân ren 21mm
Mặt đồng hồ 100mm