Đồng hồ áp suất 3 kim dải 0-1Mpa chân đứng mặt 100 không dầu

Liên hệ

Đồng hồ tiếp điểm điện 3 kim
Mặt 100 chân ren 21mm
Dải áp đo 0-10 kg/cm2