Van chữ Y điều khiển bằng khí nénDN20 (Van xiên )

Liên hệ

DN20 ~ 3/4 inch ~ 27mm
Kết nối ren
Bầu nhựa -Bầu Inox