Van chữ Y điều khiển bằng khí nén DN32 Bầu nhựa -Bầu Inox

Liên hệ

DN32 ~1-1/4 inch ~42mm
Bầu nhựa -Bầu Inox