Van xiên DN40 (Van chữ Y)

Liên hệ

DN40 ~1-1/2 inch ~48mm
Kết nối ren
Bầu nhựa -Bầu Inox