Van Xiên -Van chữ Y DN25

Liên hệ

DN25 ~1 inch ~34mm
Kết nối ren
Bầu nhựa -Bầu Inox