Van chữ Y DN15 Bầu Inox -Bầu Nhựa

Liên hệ

DN15 ~1/2 inch ~21mm
Bầu nhựa -Bầu Inox